Ny lekplats i Gånsviksdalen

Inom kort påbörjas arbetet med att anlägga en ny lekplats på ytan mellan våra hus på Fagottgatan och Klarinettgatan.

Till att börja med ska markarbeten göras.
Därefter flyttas lekutrustningen som nu finns på Flöjtgatan till den nya lekplatsen.
Det kommer även att monteras en del ny lekutrustning på den nya lekplatsen.