Matafallsinformation på Lingonet

Måndag 21 mars fortsätter matavfallsinformationen i kv Lingonet, Brännavägen 116 - 122.

Informatörerna kommer att finnas på plats i området dagligen kl 10 - 18.30 tills alla hyresgäster fått information.
Besök dem gärna i informationstältet!

Läs mer om Återvinning på Hemabs hemsida www.hemab.selänk till annan webbplats