De nya underjordsbehållarna tas i drift!

Från och med vecka 6 2016 kan hyresgästerna i några bostadsområden slänga matavfall och brännbart avfall i de nya underjordsbehållarna!

En grupp informatörer kommer att besöka alla lägenheter för att informera om hur man sorterar sitt matavfall och andra sopor. Informationen kommer att ges på svenska och flera andra språk.
Informatörerna ingår i en grupp från Härnösands Kommuns Arbetslivsförvaltning, ledd av Veronika Ström Uotela. Gruppen kommer att finnas på plats och informera hela dagarna från kl 9.45 till kl 18.30.

Informatörerna har börjat med Tunnelplan och Utmarksstigen och fortsätter de vidare till alla områden där det finns underjordsbehållare. Om du bor i något av våra bostadsområden där underjordsbehållare finns kommer du att kunna börja använda dem så snart du fått besök av informatörerna från Arbetslivsförvaltningen.

Bakgrund
Härnösands Kommun har beslutat att det ska vara obligatoriskt för alla hushåll, företag och verksamheter att sortera ut matavfall. I Härnösand kommer matavfallet att rötas och bli till biogas i den anläggning som byggs vid Älands återvinningsanläggning.

Härnösandshus har börjat gräva ner underjordsbehållare för matavfall och brännbart avfall. I underjordsbehållarna blir temperaturen lägre och det är mindre risk att dålig lukt uppstår. Smågnagare och annat otyg kommer inte åt avfallet.

Läs mer om Återvinning på Hemabs hemsida www.hemab.selänk till annan webbplats

 

Underjordsbehållare för brännbart avfall och matavfall