Härnösandshus bidrar till fler laddplatser för elbilar i Härnösand

Fler laddstationer på fler platser är avgörande för att fler ska satsa på elbil.

Härnösandshus har tillsammans med Hemab och Samhällsförvaltningen tagit fram ett förslag på 30 platser i kommunen där laddstolpar skulle kunna sättas upp. Härnösandshus medfinansierar 10 av dessa platser.

Laddstolparna behöver placeras strategiskt och några av de tilltänkta platserna är Högslättens sportcentrum, Bondsjöhöjdens idrottsplats, Simhallen, Hästsportarenen, Stadshuset, Vågmannens centralgarage och Torsvik.

Härnösands kommun är aktiv medlem i organisationen BioFuel Region, som jobbar för att norra Sverige ska bli världsledande i omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Förslaget på laddplatser är en del i organisationens projekt om laddinfrastruktur.