Hyresförhandlingarna för 2016 är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2016.

Hyrorna höjs från och med 1 januari med 0,60%.

För en lägenhet som kostar 5 000 kronor per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 30 kr per månad.

Härnösandshus har under 2014 och 2015 ökat det planerade underhållet avsevärt.
Överenskommelsen för 2016 innebär att vi förhoppningsvis kan bibehålla vårt underhåll på samma nivå men tyvärr inte öka det.

Hyran för parkeringsplatser, carportar och garage kommer inte att höjas 2016.