Nybyggnation vid Gådeå Park

Förfrågningsunderlag är utskickat till entreprenörerna och anbud ska vara inlämnat senast 29 januari 2016.
När huset kan stå färdigt beror på vilken entreprenör som kommer att bygga.

Huset som ska uppföras kommer att rymma 22 - 25 Pluslägenheter.
Det är många som anmält intresse till de nya lägenheterna men vi tar fortfarande emot nya intresseanmälningar, välkommen att kontakta vår kundtjänst.