Ny avfallshantering!

Bakgrund
Härnösands kommun har beslutat att det senast i december 2016 ska vara obligatoriskt för alla hushåll, företag och verksamheter att sortera ut matavfall.
I Härnösand kommer matavfallet att rötas och bli till biogas i den anläggning som byggs vid Älands återvinningsanläggning.

Vad gör Härnösandshus?

I bostadsområden där det är möjligt gräver vi ner underjordsbehållare för matavfall och brännbart avfall.

Med start i början av 2016 kommer en grupp ledd av Veronika Ström Uotela på Härnösands Kommuns arbetslivsförvaltning, arbete och integration, att under några månader besöka Härnösandshus hyresgäster.
Gruppen kommer att dela ut skriftlig information, visa tillrätta och förklara hur det fungerar.


Vad gör hyresgästen?

Alla måste sortera sina sopor. Matavfall (i matavfallspåse) och brännbart avfall läggs i rätt underjordsbehållare.
Obs! Övriga sopor källsorteras och lämnas på närmaste återvinningsstation, Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning.

Vilka fördelar finns?
I en underjordsbehållare är temperaturen lägre och det är mindre risk att dålig lukt uppstår. Smågnagare och annat otyg kommer inte åt avfallet.

När?
De första underjordsbehållarna tas i drift under januari 2016.  

Arbetet med att gräva ner underjordsbehållare kommer att ske i två etapper. Under 2015 börjar vi med följande områden:

Gånsviksdalen (Flöjt-, Fagott- och Klarinettgatan)
Tjädervägen
Koltrastvägen
Lingonet (Brännavägen 116 – 122)
Sländan (Volontären)
Ugglan (Artillerigatan 11 – 51)
Orren (Tunnelplan)
Gådeåberget (Utmarksstigen/Skogsstigen)
Bågen-Pilen (Herrgårdsvägen 1 – 23, Murbergsvägen 2 – 28 och Pilgatan 1 – 7)
Plinten (Sehlstedtsvägen 47 – 65)
Masten (Parkgatan 8 A – 16 C)

Under 2016 fortsätter vi gräva ner underjordsbehållare på övriga områden.

Läs mer om Matavfallsinsamling och Återvinning på Hemabs hemsida: www.hemab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedgrävning av underjordsbehållare på Lingonet, Brännavägen 116-122