Hyresförhandlingarna för 2015 är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2015.

Hyrorna höjs från och med den 1 januari med 1,25%.

För en lägenhet som kostar 5000 kr per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 63 kr per månad.

- Årets förhandlingar med Hyresgästföreningen har genomförts i en konstruktiv anda och det är glädjande att vi har kunnat komma överens lokalt innan årsskiftet, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson.
- Härnösandshus har under 2014 ökat det planerade underhållet avsevärt och överenskommelsen ger oss möjlighet att fortsätta med det under 2015, avslutar Albertsson.

Parkeringsplatser, carportar och kallgarage höjs med 5 kr per månad och plats.

Varmgarage höjs med 10 kr per månad och plats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Albertsson, vd AB Härnösandshus,
0611- 882 26 eller 070-243 01 05

Conny Säker, Hyresgästföreningen,
060-19 07 13