TV-information

TV3 finns numera bara analogt.

För dig som har digitalbox med grundutbud och saknar TV3, gör så här:

1. Koppla ur digitalboxen.
2. Gör en ny kanalsökning på din TV.

Du har nu grundutbudet i din TV och behöver inte koppla in digitalboxen igen.

Du som har tecknat avtal om fler kanaler via Tele2 behöver inte göra något, där ingår TV3.

Boende i Hälledal kan beställa upp till 12 kanaler via Ådalens TV-service, 0612-326 20.

Vi undersöker för närvarande möjligheten till större kanalutbud för våra lägenheter i Älandsbro och Viksjö som i dagsläget har tillgång till SVT-s kanaler och TV 4.