Korrekta uppgifter avseende sanering av vägglöss!

Tidningen Ångermanland publicerade i måndags, 5 maj, en artikel om sanering av vägglöss. En mycket bra artikel som beskriver problemen, hur man som hyresgäst ska agera om man drabbats av vägglöss samt hur man undviker att drabbas av vägglöss.

Tyvärr är uppgifterna i faktarutan fel. Där framgår att vägglussaneringen hos allmännyttan i Härnösand 2013 uppgick till 138 st. Den korrekta uppgiften är 18 st.
 
Uppgiften är tagen från tidningen Hem & Hyra men där har man sammanställt statistik över samtliga saneringar i Härnösand och inte bara hos allmännyttan.