Hyresförhandlingar för 2014 klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2014.

Hyrorna höjs från och med den 1 januari med 1,42%.

För en lägenhet som kostar 5 000 kr per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 71 kronor per månad.

Parkeringsplatser, carportar och kallgarage höjs med 5 kr per månad och plats.

Varmgarage höjs med 10 kr per månad och plats.

Lokaler med förhandlingsklausul i kontraktet höjs med 5% per månad.