Miljö och trivsel i bostadsområdet!

Tänk på vår miljö och trivsel i bostadsområdet.

Sopor som kartong och plast mm. kan källsorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Ett annat alternativ är Härnösands Kretsloppspark, som är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du använda Hemabs sorteringsguide!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga hushållssopor försluts väl och slängs i angivna sopkärl. Försök att lägga in påsen så långt in som möjligt i containern eller anvisat sopnedkast, det ger bättre plats.

Kontakta Felanmälan tel: 0611-88 290 om sopkärl eller containrar är överfyllda så att vi kan åtgärda detta.