Bullerskyddsåtgärder Bågen/Pilen!

Bullerskyddsåtgärder på balkonger i kv Bågen - Pilen, Murberget.

Trafikverket utför bullerskyddande åtgärder i området enligt fastställd ambitionsnivå för Projekt Ådalsbanan.
Trafikverkets åtagande innebär att ljudnivån på balkongerna i bostadsområdet inte ska överstiga 70 dBA.

De balkonger som beräknas få ljudnivåer som överstiger 70 dBA kommer att få hel eller halv inglasning.

Arbetet med att montera inglasningarna beräknas vara klart i mitten/slutet av mars 2013.