Ombyggnation på Vårlöken!

Härnösandshus bygger om ett av två bostadshus på Vårlöken 12, Volontärvägen 10B, till gruppboende. Beställare är Härnösands kommun.
Tidigare har båda byggnaderna varit studentboende. Härnösandshus har fortfarande kvar samma antal studentlägenheter då vi förändrat korttidsboendet på Södergården, Hospitalsgatan 8 B.

Ombyggnationen på Vårlöken beräknas vara klar till årsskiftet 12/13. Fasaderna kommer även att målas.