Uppvärmning!

Nu har de två sista fastigheterna blivit konverterade från eluppvärmning till fjärrvärme.
Som ett led i vårt miljöarbete har vi nu konverterat två fastigheter på Stenhammar från uppvärmning med direktverkande el. Det innebär att majoriteten av våra fastigheter värms upp med fjärrvärme. Vissa fastigheter har bergvärme.
Förutom miljövinsten får hyresgästerna också ett bättre inomhusklimat.
Härnösandshus certifierat för bl.a ISO 14001 Miljö