Förändringar i vår organisation!

Den 1 september 2011 genomförs en omorganisation på Härnösandshus.Som vi informerade om vid vårens bomöten inför vi nu bovärdar och minskar antalet områdeskontor.
Det blir fortsättningsvis två områdeskontor och de kommer att vara belägna på Murberget (Murbergsvägen 2) och på Volontären (Volontären 12).

Susanne Sapage och Ulrika Tjernström kommer att bli Bovärdar.
De kan hjälpa dig när det gäller nycklar, besiktningar, bokningar av gemensamhetslokaler, övernattningsrum och släpvagn. Bovärdarna kommer även att sköta kontakterna med
entreprenörer när det gäller renoveringar och lokalvård.

Bovärdarnas expeditionstid är må-fre kl 12.00-13.00
Telefon: 0611-882 27
Besöksadress: Nybrogatan 13, Härnösandshus huvudkontor

Bovärdarna kan även nås på mobiltelefon:
Ulrika: 073-275 36 17
Susanne: 073-275 36 12

 
Observera att bovärdarna inte tar emot felanmälningar.
Felanmälan ska göras på telefon nr 0611-882 90.

 
Fastighetsskötarna kommer att fortsätta arbeta med fastighetsskötsel. Några fastighetsskötare kommer att byta område.

 
Läs mer i kommande nummer av vår hyresgästtidning På Tapeten!