Inbjudan till våra hyresgäster

Tillbringa en trevlig dag med Härnösandshus personal på

Härnösandshusdagen!

St:Petri Logen

Lördag 16 april 2011

kl 10.00 - 14.00

Besök våra stationer med information om bl.a
  • Energispar
  • Källsortering
  • Ventilation
  • Ekonomi
  • Felanmälan
  • Fastighetsjour
Mats Dahlin håller BOMÖTEN på St:Petri Logen hela dagen!
  
Härnösandshusdagen 16 april

Vi bjuder på smakprover från andra länder!

Tävlingar med fina priser!

Underhållning!

Dina försäkringar finns på plats för att berätta om vikten av att ha en hemförsäkring.

Securitas informerar om Trygghetsjour och parkeringsövervakning.

Hyresgästföreningen upplyser om sin verksamhet.

Välkommen!