Härnösandshus byter värderingsprincip


 
Härnösandshus byter värderingsprincip
 
Härnösandshus väljer i årets bokslut att ändra principen för hur fastigheterna värderas. Det innebär att värdet på några av bolagets fastigheter skrivs ned.
— Det här gör vi för att ta ett långsiktigt ansvar för bolagets framtida ekonomi, säger Härnösandshus vd Göran Albertsson.
 
Bland kommunala bostadsbolag är det vanligt att man värderar hela fastighetsbeståndet kollektivt och det har också Härnösandshus gjort hittills. Redovisningsreglerna föreskriver dock att varje fastighet ska värderas var för sig och Härnösandshus har i samråd med bolagets revisor nu valt att följa den rekommendationen.
 
Vid värderingen får fastigheternas bokförda värde inte överskrida marknadsvärdet och det gjorde det inte heller tidigare, då det totalt sett finns ett övervärde i fastighetsbeståndet. Men när fastigheterna värderas var för sig behöver några skrivas ned, med totalt 40 miljoner kronor.
— Nedskrivningen är en engångsföreteelse som tyvärr belastar resultatet för 2010, säger Göran Albertsson. Men det känns ändå som ett bra beslut inför framtiden.
 
2010 var annars ett bra år för Härnösandshus. Uthyrningsgraden har legat stabilt kring 98 procent och ränteläget har varit gynnsamt. Före nedskrivningarna redovisar bolaget en vinst på 5,7 miljoner kronor. Efter nedskrivningarna blir resultatet negativt, minus 34 miljoner kronor.
— Det är viktigt att säga att det här inte är pengar som ska betalas ut på något sätt.
 
Trots nedskrivningen är Härnösandshus ett stabilt företag. Soliditeten, som är ett mått på bolagets förmåga att klara av svåra tider, uppgår efter nedskrivningen till 28 procent. Den 
genomsnittliga soliditeten för kommunala bostadsföretag av motsvarande storlek ligger på 13 procent.
 
— Jag vill också poängtera att årets nedskrivningar inte på något sätt påverkar hyrorna, säger Göran Albertsson.