Förhandlingarna om hyrorna för 2011 är nu klara!

Hyresförhandlingarna för 2011 är klara!

Härnösandshus och Hyresgästföreningen är efter genomförda förhandlingar överens om nya hyror för 2011.

Hyrorna höjs från och med den 1 januari med 2,6 %

-  Årets förhandlingar med Hyresgästföreningen har genomförts i en konstruktiv anda och det är glädjande att vi har kunnat komma överens lokalt i god tid före årsskiftet säger Härnösandshus vd Göran Albertsson

För en lägenhet som kostar 5 000 kr per månad innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 130 kr per månad.

Parkeringsplatser, carportar och garage höjs med 5 kr per månad.

Lokaler med förhandlingsklausul i kontraktet höjs med 5 % per månad.
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Albertsson vd, AB Härnösandhus 0611-882 26 eller 070-243 01 05