Lägenhetsnumrering!

Information om lägenhetsnumrering

Den lägenhet som du bor i har fått ett extra nummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat. Numret är väl synligt i anslutning till lägenhetsdörrens utsida.

När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för, som idag, enbart på fastigheten. Detta påbörjades i början av 2010.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lantmateriet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster