Härnösandshus omcertifierade!

Det är nu sex år sedan Härnösandshus blev certifierade.

Vart tredje år görs en omcertifiering och den 3-4 juni 2010 gjordes detta. Vi är stolta över att vi även denna gång uppfyller de krav som ställs för respektive standard.
  • Kvalitet ISO 9001:2008
  • Miljö ISO 14001:2004
  • Arbetsmiljö AFS 2001:1

Vi är även certifierade för den internationella standarden för arbetsmiljö, OHSAS 18001:2007.

En certifiering förstärker effektiviteten inom företaget och på så sätt gynnar det kunderna. Det finns dokumenterade rutiner på hur arbetet ska utföras och vi följer de lagar och förordningar som är framtagna av myndigheter.
Ett exempel kan vara att vi enbart använder godkända och miljövänliga kemikalier.

Vill ni veta mer om våra certifieringar, och arbetet med det, kan ni gärna kontakta vår kvalitet- och miljösamordnare Lennart Mohlin Tel.nr 0611 - 88 217.