Pressmeddelande!

Härnösandshus styrelse har beslutat att delge polisen de brottsmisstankar som framkommit vid den interna utredning som genomförts.

Utöver den interna utredningen har Härnösandshus uppdragit åt en extern revisor att granska huruvida oegentligheter förekommit hos bolaget.

Härnösandshus styrelse har erhållit en muntlig föredragning av de utredningar som genomförts hos Härnösandshus respektive Skanska med anledning av de misstankar om ekonomiska oegentligheter som uppdagats.

Utredningen har visat att en före detta anställd hos Härnösandshus har erhållit en gäststuga för vilken kostnaden belastat ett av Härnösandshus projekt. Transaktionen har dolts genom att en tjänsteman hos Skanska respektive hos Härnösandhus har samverkat på så sätt att kostnaden fakturerats Skanska via ett annat företag som gjort inköpet av stugan. Kostnaden har slutligen belastat en nybyggnation hos Härnösandshus.

Utredningen har också visat att den före detta anställde hos Härnösandshus låtit renovera sin bostadsrätt och där kostnaden sannolikt belastat ett ombyggnadsprojekt hos Härnösandshus. Även i detta fall bedöms transaktionen ha dolts genom samverkan mellan en tjänsteman hos Skanska och den före detta anställde hos Härnösandshus. En fortsatt utredning är nödvändig i den här delen.

Mot bakgrund av utredningsresultatet har Härnösandshus beslutat överlämna ärendet för vidare utredning hos polisen.

-  Vi har nu genomfört vår utredning och vi kommer att bistå polisen i deras utredning. Vi är oerhört besvikna på vår före detta medarbetare och vi kommer naturligtvis att se till att Härnösandshus går ekonomiskt skadeslösa genom denna händelse, säger Göran Albertsson vd på Härnösandshus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Albertsson vd, AB Härnösandhus 0611-882 26 eller 070-243 01 05