Härnösandshus har tillsatt en utredning!

Härnösandshus fick förra veckan indikationer på att det förekommit ekonomiska oegentligheter i relationen mellan en av våra anställda och anställda hos en entreprenör.

Bolaget har tillsatt en utredning för att bringa klarhet i det som inträffat. Som en följd av detta har en medarbetare hos Härnösandshus valt att säga upp sig av personliga skäl.

Under tiden utredningen pågår kommenterar företaget inte omständigheterna kring det inträffade då det kan försvåra utredningen.

Bolaget har för närvarande inga ytterligare kommentarer kring det inträffade.

 
Göran Albertsson
VD