Information för boende på Murberget!

Viktig information !
 
Till hyresgästerna på Kv Plinten och kv Bågen-Pilen boende på adresserna:

Sehlstedsvägen 47-65
Murbergsvägen 2-28
Herrgårdsvägen 1-23
Pilgatan 1-7
                            
Ett större haveri har skett i vår fjärrvärme undercentral.
På grund av brandrisk, måste elströmmen  i undercentralen stängas av.

Detta medför för er hyresgäster att värme och varmvatten kommer att vara stängt i värsta fall ca 2dygn.

Vi återkommer med mer information så fort vi kan!