Härnösandshus - en värd att lita på!

Härnösandshus har högt ställda mål, inte minst på miljöområdet. Våra hyresgäster ska veta att de bor i en hälsosam miljö och att vår verksamhet i så liten utsträckning som möjligt påverkar den omgivande miljön. Vi jobbar därför konsekvent för att bland annat få bort miljögifter och fasa ut fossila bränslen ur våra fastigheter. Hittills har vi lyckats ganska bra, om vi får säga det själv.

MÅL:
Kvicksilver - mäta samtliga fastigheter och vid behov sanera100 % klart
PCB - mäta samtliga fastigheter och vid behov sanera100 % klart
Radon - mäta samtliga fastigheter och vid behov sanera98 % klart
Fasa ut all eldningsolja100 % klart
Värma upp samtliga fastigheter med bergvärme el. fjärrvärme98 % klart
Utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samtliga fastigheterPågår fortlöpande
Energideklarera samtliga fastigheterPågår
Bredband i alla lägenheter100 % klart