Kanaluddens Plusboende invigt!

Riksdagsledamoten och ledamoten i socialutskottet Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) invigde Kanaluddens plusboende onsdagen den 12 november.

Chatrine gratulerade hyresgästerna till ett fantastiskt boende i en underbar omgivning.  
Bland övriga invigningstalare fanns också Härnösandshus VD Bertil Wiklund.

Till invigningen var samtliga hyresgäster på Kanaluddens plusboende, kommunalråden i Härnösand och styrelseledamöterna i Härnösandshus inbjudna. Efter invigningsceremonin bjöds det på tårta i hyresgästernas gemensamhetslokal.

Kanaluddens plusboende innehåller 40 lägenheter och den 1 oktober flyttade hyresgästerna i Fattighuset in i sina moderna och nyrenoverade lägenheter.

Chatrine Pålsson Ahlgren invigde Kanaluddens Plusboende!