Tjädern: Nya trappor

På Tjädern har de gamla betongtrapporna mellan byggnaderna tagits bort. De har ersatts med nya trappor gjorda i trä.
  
  
Klicka för större bild!