Östanbäcken: Målningsarbete!

På Östanbäcken är nu snart vår sista fastighet ommålad. Totalt har alla våra åtta fastigheter blivit ommålade!
ommålat på Östanbäcken!