Härnösandshus till riksdagen

Härnösandshus presentera sitt Plusboende under en hearing i riksdagen den 22 oktober.

Det är moderaternas utvecklingsgrupp för äldrepolitiken som har bjudit in Härnösandshus till en hearingen  som går under rubriken "Hur skapar vi bättre seniorboende i Sverige?". Förutom Härnösandshus är flera forskare och andra intressanta aktörer inbjudna för att presentera olika tankar och idéer kring framtidens seniorboende. Presentationerna följs av en frågestund.

Härnösandshus kommer att representeras av vd Bertil Wiklund och ekonomi- och marknadschef Annika Borg. - Det här är ytterligare ett bevis på hur intressant och framgångsrikt vårt Plusboende är, säger Bertil Wiklund. Vi får nästan dagligen förfrågningar från kommuner och bostadsföretag som vill veta mer om hur vi jobbar med vårt Plusboende.