Bostadsbolagen och de nyanlända

SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation) har anordnat en kunskapsdag i Stockholm, den 3 oktober, för personer som arbetar med boendefrågor. Vår integrationssamordnare Josephine Jonsson har blivit inbjuden att medverka och berätta om vårt sätt att arbeta med asylsökande, flyktingar och anhöriginvandrare.

Josephine arbetar, sedan sommaren 2006, på Härnösandshus med bla integrationsfrågor för våra hyresgäster.