Härnösand Arena

Lördagen 2 februari 2013 invigdes den internationella curlingarenan på Högslätten.

Projektet på ca 39 miljoner kr finansierades med stöd från EU och Länsstyrelsen, resterande del finansierades av Härnösands kommun.

Curlingarenan förvaltas av Härnösandshus dotterbolag Härnösands Kommunfastigheter och används även som evenemangsarena.

    EU stöd med 17,2 miljoner.
  

Länsstyrelsen medfinansierar med 6,8 miljoner.