Kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Vart tredje år görs en omcertifiering och den 19-22 maj 2016 reviderades och godkändes vi för en ny certifikatperiod tom maj 2019. Vi arbetar med ständiga förbättringar med hjälp av ISO och OHSAS standards och anser att det är ett mycket bra sätt för att få en bra struktur över vår verksamhet.

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007

En certifiering förstärker effektiviteten inom företaget och på så sätt gynnar det kunderna. Det finns dokumenterade rutiner på hur arbetet ska utföras och vi följer de lagar och förordningar som är framtagna av myndigheter.
Ett exempel kan vara att vi enbart använder godkända och miljövänliga kemikalier.

Vill ni veta mer om våra certifieringar, och arbetet med det, kan ni gärna kontakta vår kvalitet- och miljösamordnare,
Mikael Öhman Tel.nr 0611 - 88 215.Här nedan kan ni kan ni läsa vår policy för:

Kvalitet      Miljö      Arbetsmiljö