Om Härnösandshus

Verksamhet
Härnösands största bostadsföretag som äger/hyr ut ca 1800 bostadslägenheter. Vi hyr även ut studentbostäder och lokaler av olika slag.

Affärsidé
Vi ska erbjuda ett brett urval av lägenheter och lokaler inom Härnösands kommun. Vi ska effektivt tillgodose olika önskemål genom att själva förädla, förvärva och förvalta fastigheter.
Genom långsiktig god lönsamhet och kompetenta medarbetare, ska vi erbjuda våra kunder individanpassade mervärden såsom ett attraktivt serviceutbud, social trygghet, god miljö samt inflytande över sitt boende.

Specialitet
Härnösandshus har som det första bostadsföretaget i Sverige förutom den tidigare certifieringarna i kvalitet, miljö och arbetsmiljö även blivit certifierad på den Internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Det innebär att företaget uppfyller de krav som anges i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 och OHSAS 18001.

Vårt koncept Plusboende är i grunden fräscha hyreslägenheter anpassade för lite äldre hyresgäster, samlade i utvalda hus eller trapphus i flera av våra mest attraktiva bostadsområden. Men Plusboende ger också ett mervärde i form av av hög trygghet och bekvämlighet och tillgång till gemensamma utrymmen för aktiviteter.

Huvudkontor, Nybrogatan 13

Boule på Plusboende