Fastighetsförvaltning


Namn

Befattning

Tel.nr

Mobiltel.nr

Jörgen Sjölund

Förvaltare

0611 - 88 282

070 - 692 52 69

Clemens Brännström

Fastighetschef

0611 - 88 223

070 - 693 91 39

Anette Andersson

Förvaltningsadministration

0611 - 88 213


Mikael Larsson

Förvaltningsadministration

0611 - 88 217

073 - 275 36 14

Josephine Jonsson

Integrationssamordnare

0611 - 88 220