Fastighetsförvaltning

 

Namn

Befattning

Tel.nr

Mobiltel.nr

Mats Dahlin

Förvaltningschef

0611 - 88 219

070 - 587 40 19

Clemens Brännström

Bitr. förvaltningschef

0611 - 88 223

070 - 693 91 39

Anette Andersson

Förvaltningsadministration

0611 - 88 213

 

Mikael Larsson

Förvaltningsadministration

0611 - 88 217

073 - 275 36 14

Josephine Jonsson

Integrationssamordnare

0611 - 88 220