Upplåsning av lägenhet


Det är bra om du kan förvara en lägenhetsnyckel hos en god vän eller en granne om du någon gång skulle låsa dig ute.
Du kan även ringa vår felanmälan eller vår fastighetsjour för att beställa upplåsning.

Observera att vi alltid tar betalt för upplåsning!

Upplåsning vardagar, kontorstid, ring Felanmälan 0611-882 90, kostnad: 200kr

Upplåsning kvällar och helger: Ring Fastighetsjouren 070-555 4 999, kostnad: 938 kr

Vid upplåsning måste du kunna identifiera dig.


Om du tappat bort en nyckel och därför inte kan lämna tillbaka alla nycklar när du ska flytta, kommer vi att debitera dig för låsbyte. Kostnaden för detta följer SABO:s riktprislista.
  

Sadelmakaren 9, Östanbäcken.

Sadelmakaren 9, Östanbäcken.