För trygghet och trivsel har vi Trygghetsjour i alla våra fastigheter.

Trygghetsjouren innebär att Du som hyresgäst kan ringa och få hjälp om tex. grannens stereo går på hög volym.

Som hyresgäst har man både rättigheter och skyldigheter.

  • Skyldighet att visa hänsyn.
  • Rättighet att inte känna sig störd

En av de självklaraste rättigheterna är att få sova.
 

Så här fungerar Trygghetsjouren
Vårt bevakningsföretag skickar så fort som möjligt personal till platsen och bildar sig en uppfattning om läget. Om en störning konstateras kan bevakningsföretagets personal ta kontakt med den störande. I vissa fall kallar man på polis. Bevakningsföretaget skickar sedan rapporter till Härnösandshus.

Vem som klagat förblir konfidentiellt - den Du klagar på får alltså inte veta vem som gjort anmälan. Du som boende behöver inte ha något med ärendet att göra.

Viktigt!
Vid konstaterad störning kan den störande hyresgästen komma att debiteras uppkomna kostnader i samband med utryckning.

 Några exempel på störningar:

  • Hög volym på stereon.
  • Högljudda fester.
  • Hundar som skäller ihållande.
  • Tvättmaskin som körs sent på kvällar.

OBS! Trygghetsjouren skall ej förväxlas med vår fastighetsjour!

 

Om störningen pågår kvällar kl. 16.00 - 08.00 och helger:

1. Ring 0611-88 275

2. Tala om Ditt namn, adress och telefonnummer samt svara på de frågor telefonisten ställer.

3. Berätta vad och vem som stör Dig.

Om störningen pågår dagtid kl. 08.00 - 16.00:

Ring vår felanmälan 0611-88 290