5 Värmetips!


1 Täckta element fungerar inte
Om dina element täcks av stora möbler eller långa gardiner kan värmen inte komma ut i rummet.
Det behövs minst 40 cm fri yta framför ett element för att det ska fungera rätt.

 
2 Vädra med tvärdrag i några minuter
Om du vill byta luft i lägenheten är det mycket bättre att vädra med tvärdrag än att låta fönstren stå på glänt hela dagen.
Då slipper rummet dessutom bli kallt.

 
3 Säg till om listerna runt fönster och balkongdörrar är trasiga eller saknas
Vid fönster och dörrar läcker värmen ofta ut.
Kolla dina tätningslister och kontakta felanmälan om du känner drag.

4 Stäng inte vädringsluckor och ventiler
Ett hyreshus är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft.
Om ventiler är stängda eller igensatta slutar luftväxlingen att fungera effektivt, och halten av skadliga ämnen i luften stiger.

5 Dra ner rullgardiner och persienner på natten
Värme kan dels läcka ut genom fönsterkarmar och dels försvinna genom fönsterglas, som inte kan hålla värmen lika bra som en isolerad vägg. Därför är det bra att dra ner rullgardiner och persienner på natten när det är kallt ute.