Spar Energi!


Små steg kan göra stora avtryck
Handen på hjärtat, hur ofta står du kvar en extra stund i duschen och bara njuter av det varma vattnet? Eller vaknar du på morgonen och upptäcker att det lyst i hallen hela natten eller att teven står på i stand-by läge dygnet runt? Inte hela världen kan man tycka. Men om hela världen faktiskt stängde av varmvattnet lite tidigare, kom ihåg att släcka lyset och slutade använda stand-by läget så skulle vår energiförbrukning se betydligt bättre ut än den gör idag. För vi gör av med lite för mycket energi.

Men vi kan vi ändra på det! Vi kan minska energiförbrukningen utan att ändra vår livsstil allt för mycket.

Hoppas att du, precis som vi, vill vara med och spara energi. Tillsammans kan vi med ganska små insatser göra riktigt stor skillnad.

Fakta om energiförbrukning i bostäder
Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av Sveriges energianvändning. Att minska energianvändningen i bebyggelsen är viktigt för att uppnå de nationella miljömålen. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 samt halverats till 2050 jämfört med 1995 års nivå.