Sopor


Tänk på vår miljö och trivsel i bostadsområdet, källsortera dina sopor!

Sopor som kartong, plast, glasburkar m m ska källsorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Ett annat alternativ är Härnösands Kretsloppsparklänk till annan webbplats, som är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du använda
Hemabs sorteringsguide!länk till annan webbplats

Kontakta Felanmälan tel: 0611-88 290 och meddela om sopkärl är överfyllda.


Hantering av matavfall och brännbart avfall.
Härnösands kommun har beslutat att det ska vara obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall.
Matavfallet rötas och blir till biogas.

Om det finns underjordsbehållare eller både gröna och bruna kärl där du bor måste du vara noggrann med att slänga matavfall och brännbara sopor i rätt behållare.

Använd matavfallspåsar till matavfallet. Du får inte slänga plastpåsar i kärlet för matavfall!
Matavfallspåsar finns att hämta gratis i de flesta matvarubutiker i Härnösand.

Det är naturligtvis inte tillåtet att lämna någon form av sopor utanför underjordsbehållarna eller bredvid kärlen i soprummen.

Här är exempel på underjordsbehållare som är nedgrävda på Flöjtgatan.


Släng använd matolja/matfett på rätt sätt!

Om det handlar om lite fett i en stekpanna: torka ur med hushållspapper och lägg det i de brännbara hushållssoporna.

Om du ska slänga mer fett, t ex efter fritering: samla oljan i en brännbar förpackning (t ex flaskan du köpt oljan i, eller en tom pet-flaska) och lägg i de brännbara hushållssoporna.

Det är viktigt att matfett och matolja inte hälls ut i avloppet!
Fettet/oljan stelnar och täpper till avloppsrören så det blir stopp!