Övriga skadedjur

Det finns även andra skadedjur som kan förekomma i ditt hem. Här får du information om de vanligaste.


Getingar
(Vespa vulgaris)

Getingar är djur som ska handhas med respekt. Deras stick kan vara mycket allvarliga för överkänsliga personer. Getingar är i sig inga skadedjur utan det är endast vi som tycker att de är irriterande och kan skapa problem för oss.
Getingar kan vara problematiska i bagerier, fruktaffärer och andra livsmedelsverksamheter. I hemmen märks de mest av när man börjar äta ute i det fria.
Getingbon är ettåriga och drottningen är den enda som överlever vintern. När våren kommer påbörjar hon ett nytt samhälle.
Getingar kan bli 15- 20 mm långa.

Tvestjärtar (Forficula auricularia)

Tvestjärtar finns i hela landet utom i Norrland. De lever normalt utomhus men kan vissa somrar massföröka sig och invadera våra hus genom att ta sig in vid dörrar och fönster och på så sätt skapa problem. De är mycket ljusskygga och uppträder endast på natten där det är trångt och fuktigt. Den kan bli 10 - 14 mm och lever av det mesta t ex döda och levande växter, kvalster och småinsekter. Inomhus är tvestjärtar en sanitär olägenhet.

Silverfisk (Lepisma saccharina)

Silverfisken blir cirka 12 mm lång och trivs bäst där det är relativt varmt och fuktigt, t ex i badrum och kök. Där lever den av smuts och tvålrester i kakelsprickor. En vanlig missuppfattning är att de kommer från avloppet vilket de inte gör. De förflyttar sig i rörgenomföringar mellan olika fastigheter/lägenheter.
Silverfiskar är normalt harmlösa gäster men kan för vissa upplevas som ett problem. De kan vara förtjusta i stärkelsehaltiga varor, mjöl och bröd, men tycker även om kött och döda djur. Den gillar också cellulosabaserade tyger som konstsidenband, stärkta tyger av bomull, linne och silke.

Ytterligare ett angreppsområde är det stärkelserika klister som finns i t ex bokbindningar.
Nymfen är nykläckt upp till 2 mm lång och vit. Den liknar sedan den vuxna till utseendet, men är mindre. Silverfisken blir i normalfallet 2-4 år gamla.De förebyggande åtgärder man kan göra för de inte skall trivas är att se till så den relativa luftfuktigheten är lägre än 75%. Konstruktionen på fastigheten är också en betydande del, i markplan där det finns tillskjutande markfukt är silverfisken mer en regel än undantag. Den är dock så vanlig att inget hus kan säga sig vara utan.

Om silverfiskar uppenbarar sig i stor mängd på ett ställe kan det vara en indikation på fuktskada. Ur miljö samt bekämpnings avseende är klisterfällor ett mycket bra och lätt sätt att fånga silverfiskar på.

Loppor

Det finns ca 50 lopparter i Sverige varav ungefär hälften kan bita människor. Varje loppart är mer eller mindre bunden till ett speciellt värddjur (människoloppa, hundloppa, kattloppa, fågelloppa etc.).
Våra moderna bostäder är i allmänhet för rena och torra för att lopplarverna skall överleva. Har man många loppor i en bostad är det sannolikt djurloppor det rör sig om.
Om ett husdjur problem med loppor är det en veterinär man skall kontakta.

Bananfluga

Den är vanligtvis 2 till 2,5 millimeter lång och har fått sitt namn av att den ofta påträffas vid frukt. Bananflugans livslängd är ungefär 30 dagar om temperaturen ligger runt 29 °C.

Bananflugan genomgår en fullständig metamorfos under sin levnadscykel vilket betyder att och utvecklas alltså först från ägg till en larv. Den vuxna bananflugan har tegelröda ögon, kroppen är i huvudsak gul-brun och har tvärgående svarta ringar runt buken.
Bananflugan förökar sig snabbt, och eftersom den trivs i rumstemperatur och klarar sig bra på matrester och dylikt som föda ses den ofta som ett skadedjur.

Den som önskar bli av med dem i bostaden eller liknande kan med fördel blanda till ett glas med en del vatten, några droppar diskmedel, en del vinäger och två delar honung. Flugorna dras till blandningen och drunknar i den. Det enklaste sättet att bekämpa dem är dock att se till att de inte kan föröka sig, genom att inte ha gammal frukt eller dylikt tillgängligt. Bär även ut soporna kontinuerligt om du drabbats!

Kackerlacka
  
Den tyska kackerlackan blir 12-16 mm lång. Den trivs bäst vid ugnar, värmerör, kylskåpsmotorer och vid andra ställen där det är mellan 25-33°C. De är mycket ljusskygga och gömmer sig därför i mörka och trånga sprickor när de utsätts för starkt ljus, t ex på dagarna och i lampors sken.
Nymfen är cirka 3 mm lång, med en mörkgrå till svart färg. Den äter samma föda som de vuxna kackerlackorna och är lika ljusskygga. De kan därför vara svåra att upptäcka. När de upptäcks är det oftast genom en unken lukt eller att man hittar döda kackerlackor eller spillning efter dem. Det krävs ofta omfattande insatser för att få bort kackerlackorna.

Kackerlackan kan sprida virus och bakterier och kan därför anses vara en sanitär olägenhet. Virus o bakterier kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker (även kallad sjukhussjuka). Det illaluktande sekret som kackerlackan avger kan i vissa fall ge allergiska reaktioner.

Att transportera mat är alltid en risk, oavsett om det sker från din utlandsresa eller mataffären runt hörnet. Kackerlackor trivs i torrvaror som kryddor, mjöl och ris.

Förebyggande åtgärder för att slippa få in kackerlackor:

  • Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar bort föda för kackerlackorna. Förvara livsmedel i väl förslutna kärl eller plastpåsar.
  • Töm soppåsen ofta så att inte lukten av mat drar till sig insekter.
  • Undvik att låta husdjurens mat stå framme för länge.