Vad är onormalt slitage i en lägenhet

 

 

Vad har hyresgästen för skyldigheter?

Enligt Jordabalken 12 kap Hyra. 24 § hyresgästens användning av lägenheten.

Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han själv icke vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

 

 

Konkreta exempel på onormalt slitage i lägenheten.

  • Trasig fönsterruta insida.
  • Trasigt porslin på toalett.
  • Ritmärken på golv eller väggar.
  • Lukt i bostaden pga. rökning.
  • Tapetsering eller målning utan tillåtelse eller ej fackmannamässigt utfört.
  • Fettfläckar på tapet.
  • Skador på golv pga. hyresgästen ej satt möbeltassar på möbler.
  • Fuktfläckar på golv från blomkrukor.