Lägenhetsnummer

Information om lägenhetsnumrering

Den lägenhet som du bor i har fått ett extra nummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat. Numret är väl synligt i anslutning till lägenhetsdörrens utsida.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lantmateriet.selänk till annan webbplats

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.selänk till annan webbplats