Grilldags!


När grillsäsongen är igång med härliga kvällar och god mat...

Använd då gärna de färdiga grillplatser som finns i många av våra områden. Har du egen grill så tänk på att placera den så att grannarna inte störs av rök eller lukt. Tänk också på brandrisken och ha alltid vatten i beredskap.