Fastighetsinfo Masten

Parkgatan 8A - 16C
  
  
   
Välkommen som hyresgäst hos Härnösandshus!

Här följer viktig information om ditt boende. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

BOVÄRD:  Robin Waldehagen, 073-275 36 17, 0611-88 227

KUNDTJÄNST: 0611-88 290

FELANMÄLAN: Logga in på Mina sidor eller ring 0611-88 290

AKUTA FEL KVÄLLAR OCH HELGER: Ring 070-555 49 99

_______________________________________________________________

  
NYCKLAR
Till varje lägenhet medföljer: 3st lägenhetsnycklar samt bokningstagg till tvättstuga.

PORTTELEFON
Anmäl ditt telefonnummer till kundtjänst så att porttelefonen kan kopplas in.
Porten ska hållas låst/stängd så att inte obehöriga kan vistas i trapphusen.
 
LÄGENHETSFÖRRÅD
Förråd för boende på: Parkgatan 10 och 14 finns i källaren. Parkgatan 8, 12 och 16 finns i respektive trapphus. Ettorna har inget förråd men har istället en stor klädkammare.

TVÄTTSTUGA
Finns i källarplan, Parkgatan 10.
Bokning sker på bokningstavla som sitter i anslutning till tvättstugan eller via Härnösandshus hemsida. För att använda bokningssystemet måste man finnas registrerad med behörighet i systemet. Registrering sker via Bovärd. Besökstid 12.00-13.00.

BREDBAND / TV - iTUX
I vardagsrummet finns två bredbandsuttag.
På portalen harnosandshus.itux.selänk till annan webbplats hittar du information om det öppna bredbandsnätet med tjänster inom TV, telefoni och bredband. Där hittar du också alla leverantörer som levererar tjänster i bredbandsnätet och kan se vilka som erbjuder gratis 1 Mbit/s bredband.

Kostnadsfritt startutbud av TV-kanaler
Via Härnösandshus avtal med iTUX har du tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i ett Digitalt Startutbud från Com Hem. I gruppavtalet ingår också en digitalbox (IPTV).
För att kunna använda tjänsten måste du göra en beställning hos Com Hem. Ring deras Kundservice för beställning av gruppavtal på tel.nr 0775-17 17 20 så skickar de IPTV-box laddad med aktuella kanaler.

SOPOR
Brännbart avfall och matavfall slängs i rätt underjordsbehållare. Övriga sopor källsorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation vid Coop-forum.
2 ggr/år placerar vi ut en container i området så att alla får en chans till storstädning.

BILPARKERING
Sandning, snöröjning och städning av förhyrda parkeringsplatser ombesörjs av hyresgästen själv.
Motorvärmarstolpar: En tidsbokning måste göras för att få ström till motor-värmarstolpen! Det kan du göra via vår hemsida eller via bokningstavlan vid porten.
Exempel: Vid utetemperatur ca +7 grader slås strömmen på ca 30 minuter före inställd avfärd. Ju kallare det är desto tidigare kopplas strömmen på.
För att använda bokningsystemet måste man finnas registrerad med behörighet i systemet. Registrering sker via kundtjänst.

BILTRAFIK
Vi strävar tillsammans med våra hyresgäster efter ett bilfritt bostads-område. Parkera aldrig i bostadsområdet annat än vid exempelvis i- och urlastning av möbler. Trafikbevakning sköts av Securitas.

CYKLAR
Ska parkeras i cykelställ.

TRAPPHUS OCH KÄLLARGÅNGAR
Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att hålla trapphus och källargångar fria från cyklar, dörrmattor mm då trapphus och källargångar räknas som utrymningsvägar. Om det är fritt på dessa ytor underlättar det även städning.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Behöver du övernattningsrum för gäster? Vi har dygnsvis uthyrning av möblerade rum/lägenheter. Kontakta kundtjänst för bokning och mer information.

GEMENSAMHETSLOKAL
Lokalen är belägen på Parkgatan 10 B. Kontakta kundtjänst för bokning och mer information.

TRYGGHETSJOUR
För din trygghet och trivsel och för att skapa ett lugnare boende har vi en trygghetsjour i våra fastigheter. Läs mer i den lilla broschyren eller på vår hemsida.

BADRUM
Det är inte tillåtet att borra hål i badrummet. Skador på fuktspärren kan ge upphov till fuktskador som kräver dyra reparationer, reparationer som du får bekosta.

HEMFÖRSÄKRING
Det är viktigt för dig att du tecknar en hemförsäkring. Vid ev brand eller vattenskada täcker ägarens fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, ej ert privata bohag.