Fastighetsinfo Kanaludden

Hovsgatan 20, 22 A-B, 22 C

Välkommen som hyresgäst hos Härnösandshus!

Här följer viktig information om ditt boende. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

BOVÄRD: Anneli Lindgren 073-275 36 12, 0611-88 201
 
KUNDTJÄNST: 0611-882 90

FELANMÄLAN: Logga in på Mina sidor eller ring 0611-88 290

AKUTA FEL KVÄLLAR OCH HELGER: Ring 070-555 49 99

_______________________________________________________________


NYCKLAR
Till varje lägenhet medföljer: 3 st lägenhetsnycklar och 3 st passer/bokningsnycklar till tvättstuga.

HUSHÅLLSEL
I Kanaluddens plusboende delar hyresgäst och hyresvärd på den fasta elkostnaden. Detta gör att den totala elkostnaden blir lägre för både hyresgäst och hyresvärd. På din hyresavi debiterar vi för den fasta kostnaden och en preliminär rörlig kostnad. Avläsning och avstämning av rörlig elkostnad görs löpande.

PORTTELEFON
Porttelefonen går via din egen telefon, anmäl därför snarast ditt telefonnummer till kundtjänst så kan områdespersonal komma och koppla in porttelefonen.
När någon sedan ringer och vill hälsa på trycker du på 5:an, då kan dina gäster öppna porten. Vill du inte ha besök trycker du på 0:an och lägger på luren. Då förblir porten låst.

LÄGENHETSFÖRRÅD
Förråden för lägenheterna i Brandstationen (Hovsgatan 22A-B) och Vagnhallen (Hovsgatan 22C) finns i Brandstationen och är märkta med lägenhetsnummer. Förråden för lägenheterna i Fattighuset (Hovsgatan 20) finns i Fattighuset.

TVÄTTSTUGA
Ligger på souterrängplan i Vagnhallen (Hovsgatan 22C). Bokning sker på elektronisk boknings-tavla som sitter i anslutning till tvättstugan. Instruktion finns vid tavlan.

BREDBAND / TV - iTUX
Bredbandsuttag finns i flera rum i lägenheten, hur många du kan använda beror på vilken/vilka tjänst/er du väljer. I lägenhetens mediaskåp finns uttag som matchar uttagen i rummen.

På portalen harnosandshus.itux.selänk till annan webbplats hittar du information om det öppna bredbandsnätet med tjänster inom TV, telefoni och bredband. Där hittar du också alla leverantörer som levererar tjänster i bredbandsnätet och kan se vilka som erbjuder gratis 1 Mbit/s bredband.

Kostnadsfritt startutbud av TV-kanaler
Via Härnösandshus avtal med iTUX har du tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i ett Digitalt Startutbud från Com Hem. I gruppavtalet ingår också en digitalbox (IPTV).
För att kunna använda tjänsten måste du göra en beställning hos Com Hem. Ring deras Kundservice för beställning av gruppavtal på tel 0775-17 17 20 så skickar de IPTV-box laddad med aktuella kanaler.

SOPOR
Brännbart avfall och matavfall slängs i rätt underjordsbehållare. Övriga sopor källsorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation vid Simhallens parkering.

BILPARKERING
Sandning, snöröjning och städning av förhyrda parkeringsplatser ombesörjs av hyresgästen själv.

BILTRAFIK
Vi strävar tillsammans med våra hyresgäster efter ett bilfritt bostadsområde. Parkera aldrig i bostadsområdet annat än vid exempelvis i- och ur-lastning av möbler. Trafikbevakning sköts av Securitas.

CYKLAR
Ska parkeras i cykelställen eller cykelrum.

TRAPPHUS OCH KÄLLARGÅNGAR
Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att hålla trapphus och källargångar fria från cyklar, dörrmattor mm trapphus och källargångar räknas som utrymningsvägar.
Om det är fritt på dessa ytor underlättar det även städning.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Behöver du övernattningslägenhet för gäster? Vi har dygnsvis uthyrning av möblerade rum/lägenheter. Kontakta kundtjänst för bokning och mer information.

GEMENSAMHETSLOKAL
På souterrängplanet i Vagnhallen (Hovsgatan 22C) finns en gemensamhetslokal med kök, TV och dator. På detta plan finns även ett hobbyrum.

BOGRUPP
På Kanaluddens Plusboende har vi en bogrupp där representanter för Härnösandshus och hyresgästerna i området gemensamt arbetar för ett trivsamt boende.

TRYGGHETSJOUR
För din trygghet och trivsel och för att skapa ett lugnare boende har vi en trygghetsjour i våra fastigheter. Läs mer i den lilla broschyren eller på vår hemsida.

BADRUM
Det är inte tillåtet att borra hål i badrummet. Skador på fuktspärren kan ge upphov till fuktskador som kräver dyra reparationer, reparationer som du får bekosta.

HEMFÖRSÄKRING
Det är viktigt för dig att du tecknar en hemförsäkring. Vid ev brand eller vattenskada täcker ägarens fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, ej ert privata bohag.