Fastighetsinfo Gådeå strand

Hospitalsgatan 19

Välkommen som hyresgäst hos Härnösandshus!

Här följer viktig information om ditt boende. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

BOVÄRD:    Robin Waldehagen, 073-275 36 17, 0611-88 227

KUNDTJÄNST: 0611-88 290

FELANMÄLAN: Logga in på Mina sidor eller ring 0611-88 290

AKUTA FEL KVÄLLAR OCH HELGER: Ring 070-555 49 99

_______________________________________________________________

NYCKLAR
Till varje lägenhet medföljer: 3 st lägenhetsnycklar och 3 st taggar till tvättstuga och entrédörr.

ÖPPNA PORTEN FRÅN LÄGENHETEN
Om besökare ringer från sin mobiltelefon när de är vid porten kan man låsa upp porten genom att trycka på en knapp i lägenheten.

LÄGENHETSFÖRRÅD
Finns i entréplan.

TVÄTTSTUGA
Finns i entréplan. Bokning sker med tagg på central utanför tvättstugan.

BREDBAND / TV - iTUX
Bredbandsuttag finns i flera rum i lägenheten, hur många du kan använda beror på vilken/vilka tjänst/er du väljer. I lägenhetens mediaskåp finns uttag som matchar uttagen i rummen.

På portalen harnosandshus.itux.selänk till annan webbplats hittar du information om det öppna bredbandsnätet med tjänster inom TV, telefoni och bredband. Där hittar du också alla leverantörer som levererar tjänster i bredbandsnätet och kan se vilka som erbjuder gratis 1 Mbit/s bredband.

Kostnadsfritt startutbud av TV-kanaler
Via Härnösandshus avtal med iTUX har du tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i ett Digitalt Startutbud från Com Hem. I gruppavtalet ingår också en digitalbox (IPTV).
För att kunna använda tjänsten måste du göra en beställning hos Com Hem. Ring deras Kundservice för beställning av gruppavtal på tel 0775-17 17 20 så skickar de IPTV-box laddad med aktuella kanaler.

SOPOR
Brännbart avfall, matavfall och vissa förpackningar slängs i rätt underjordsbehållare. Övriga sopor källsorteras och slängs vid närmaste återvinningsstation.

BILPARKERING
Sandning, snöröjning och städning av förhyrda parkeringsplatser ombesörjs av hyresgästen själv.

BILTRAFIK
Vi strävar tillsammans med våra hyresgäster efter ett bilfritt bostadsområde. Parkera aldrig i bostadsområdet annat än vid exempelvis i- och urlastning av möbler. Trafikbevakning sköts av Securitas.

CYKLAR
Ska parkeras i cykelställ eller cykelrum.

TRAPPHUS OCH KORRIDORER
Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att hålla trapphus och korridorer fria från cyklar, dörrmattor mm då trapphus och korridorer räknas som utrymningsvägar.
Om det är fritt på dessa ytor underlättar det även städning.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Behöver du övernattningslägenhet för gäster? Vi har dygnsvis uthyrning av möblerade rum/lägenheter. Kontakta kundtjänst för bokning och mer information.

GEMENSAMHETSLOKAL
I grannfastigheten Strandgården finns gemensamhetslokal med kök, hobbyrum, dator och övernattningsrum. Kontakta Kundtjänst för bokning.

TRYGGHETSJOUR
För din trygghet och trivsel och för att skapa ett lugnare boende har vi en trygghetsjour i våra fastigheter. Läs mer i den lilla broschyren eller på vår hemsida.

BADRUM
Det är inte tillåtet att borra hål i badrummet. Skador på fuktspärren kan ge upphov till fuktskador som kräver dyra reparationer, reparationer som du får bekosta.

HEMFÖRSÄKRING
Det är viktigt för dig att du tecknar en hemförsäkring. Vid ev brand eller vattenskada täcker ägarens fastighetsförsäkring endast skador på byggnaden, ej ert privata bohag.