Avflyttning

 

Lägenheten ska vara tömd och städad senast klockan 12 på avflyttningsdagen.

Exempel: om kontraktet upphör att gälla den 30 juni ska nycklarna lämnas in senast klockan 12.00 den 1 juli. Om den 1 juli är en helgdag ska nycklarna lämnas in senast klockan 12.00 första vardagen därefter.

 

Tillbaka till FAQ