Information till dig som söker lägenhet

Alla som söker lägenhet eller bilplats hos oss måste registrera sig på Mina sidor.
Du kan ställa dig i bostadskö från den dag du fyller 16 år.

Grundkrav för att få hyra lägenhet:

 • Du är minst 18 år
 • Du har svenskt personnummer
 • Du har ingen hyresskuld eller obetalda fakturor hos annan hyresvärd
 • Du har inga störningar eller skuld hos Härnösandshus
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst
 • Du har en giltig hemförsäkring
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas:
  Lön, pension eller inkomst från eget företag
  A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
  Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/-tillägg
  Etableringsersättning
  Studiemedel
  Försörjningsstöd
 • Du måste ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen
 • Den som har någon form av bidrag måste uppvisa detta skriftligt till Härnösandshus
 • Härnösandshus tar kreditupplysning på samtliga sökande och hämtar referenser från tidigare hyresvärd

Så här gör du för att registrera din intresseanmälan på Mina sidor:
Gå in på ”Mina sidor”, och välj länken ”Registrera dig.” Följ sedan instruktionerna på sidan.

Du måste ha en e-postadress för att kunna registrera en intresseanmälan. Om du saknar e-postadress, kontakta vår kundtjänst via info@harnosandshus.se eller telefon 0611- 882 90.

Intresseanmälan
Du måste uppdatera/spara din intresseanmälan minst 1 gång om året. Gör du inte det, förlorar du din kötid.

Erbjudanden

Inga erbjudanden kommer att skickas med automatik. Du måste regelbundet gå in på sidan ”Ledigt just nu” och anmäla intresse på de objekt du vill hyra.

Väljer du att prenumerera på lägenheter som passar dina önskemål får du ett e-postmeddelande med information om dessa. Detta är inget erbjudande utan bara en upplysning om att lediga objekt finns enligt dina önskemål.

Om du får ett erbjudande
Får du ett erbjudande om visning på en lägenhet kommer det till den e-post adress du registrerat.

Tänk på att du kan tacka nej till, eller strunta i att svara på ett erbjudande högst två gånger på sex månader, tackar du nej eller struntar i att svara en tredje gång spärras din intresseanmälan i sex månader. Obs! Du tappar inte ditt ködatum när din intresseanmälan spärras utan kan fortsätta göra intresse-anmälningar när spärrtiden upphört.

Planlösning
Vissa avvikelser kan förekomma på planlösningarna som publiceras på Mina sidor.Den som har flest köpoäng är först i kön. Exempel, har du registrerat dig 1 januari så har du 10 poäng den 10 januari och 35 poäng den 4 februari osv.

Förtur för arbetsinflyttning
Om du kommer från annan kommun och fått jobb i Härnösands kommun kan du få förtur till lägenheter som är lediga eller uppsagda vid ansökningstillfället.
Du måste då ha fast anställning eller provanställning minst sex månader hos ett etablerat företag eller offentlig arbetsgivare i Härnösands kommun. Du måste även vara skriven i en annan kommun och ha för avsikt att skriva dig i Härnösand.
Förtur gäller inte Pluslägenheter om inte de specifika kriterierna till Pluslägenheter också är uppfyllda. (55 år utan hemmavarande barn)

Syftet med förtur för arbetsinflyttning är inte att lämna förtur till attraktiva lägenheter där många intressenter stått i kö under en längre tid utan att ge tak över huvudet till personer som fått ett fast arbete i kommunen.

Innan vi godkänner dig som hyresgäst beställer vi en kreditupplysning och begär referenser från ev. tidigare hyresvärd.

Etableringsersättning
Vid registrering uppvisas beslut angående etableringsersättning på Kundtjänst.

Studerande
Studenter vid YH-utbildningen måste bifoga kopia på antagningsbeskedet för att kunna teckna avtal på våra studentlägenheter.

Hemförsäkring
Som hyresgäst hos Härnösandshus måste du ha en hemförsäkring.

Begränsning av antalet boende i en och samma bostad
För att förhindra osunda boendeförhållanden har Härnösandshus riktlinjer för hur många som får bo i en och samma bostad. Lägenheterna är dimensionerade utifrån maximalt antal vuxna och barn:

 • 3 personer för 1 rum och kök
 • 4 personer för 2 rum och kök
 • 6 personer för 3 rum och kök
 • 8 personer för 4 rum och kök
 • 10 personer för 5 rum och kök
 • 12 personer för 6 rum och kök

Andrahandsuthyrning
För att kunna hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs ett godkännande från Härnösandshus.
Andrahandsuthyrning kan godkännas för

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 • Provboende för sambos
 • Vid längre utlandsvistelse

För att få hyra ut lägenheten i andrahand ska hyresgästen ha bott i lägenheten i minst tolv månader för att andrahandsuthyrningen ska godkännas.

Byte av lägenhet
Under det första boendeåret godkänns inga byten. Byten godkänns inte heller för kunder som har provavtal.

Uppsägningstid
Uppsägning av lägenheten ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte.
Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid till hyrestidens utgång.
Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende gäller en månads uppsägningstid räknat från kommande månadsskifte.

GDPR
För information om hur vi behandlar personuppgifter, klicka här