Uthyrningspolicy


Alla ska känna sig välkomna hos Härnösandshus!

Uthyrningspolicyn syftar till att tydliggöra bolagets principer för uthyrning och Härnösandshus ska i sin uthyrnings-verksamhet motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet och betona allas lika värde. Uthyrningspolicyn grundar sig på tillämpliga lagar och ska uppfylla ägarens krav

Alla kunder ska ha tillgång till samma information, ha samma möjligheter att söka bostad och ska behandlas lika i bedömningen av om man uppfyller de villkor som ställs för att söka lägenhet hos Härnösandshus.

Härnösandshus ska bidra till att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Registrering, köpoäng och tilldelning

För att få hyra en lägenhet krävs att den sökande har registrerat sig som sökande hos Härnösandshus. Registrering sker via ”Mina sidor” på Härnösandshus hemsida.

Registrering kan ske från den dag den sökande fyller 16 år. I samband med registrering börjar den sökande tillgodoräkna sig köpoäng. En dag i bostadskön ger en poäng. Kunden måste själv hålla kontakt med Härnösandshus för att behålla sina köpoäng. Det sker genom att den sökande loggar in på ”mina sidor” minst en gång per år.

Lediga lägenheter publiceras på Härnösandshus hemsida i minst 7 dagar. Den sökande måste anmäla intresse för den lediga lägenheten. Därefter erbjuds lägenheten enligt huvudregeln till den sökande med högst köpoäng.

Vid nyproduktion kan undantag från huvudregeln göras i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet. Undantag från huvudregeln görs också vid arbetsförtur.

Om en hyresgäst inte svarar eller tackar nej till tre lägenhetserbjudanden spärras denne från att söka lägenhet under sex månader. Den sökande behåller dock sina köpoäng.

Grundkrav för att teckna hyresavtal

För att få hyra lägenhet krävs att den sökande är minst 18 år, sakna hyresskulder och har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning.


Hemförsäkring

Hyresgäst hos Härnösandshus måste ha en hemförsäkring


Andrahandsuthyrning

Härnösandshus är restriktiva vid begäran om andrahandsuthyrning. I vissa fall kan en tidsbegränsad andrahandsuthyrning godkännas för maximalt sex månader och i undantagsfall upp till ett år.


Byte av lägenhet

Hyresgäster i Härnösandshus plusboende som redan är kunder hos Härnösandshus och vill byta lägenhet får tillgodoräkna sig boendetid i nuvarande lägenhet som söktid.

Under det första boendeåret godkänns inga byten.


Plusboende

Lägenheterna i Härnösandshus plusboende är avsedda för personer som är 55 år eller äldre utan hemmavarande barn. Det räcker att en person i hushållet är 55 år eller äldre. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Studentlägenhet

Studenter vid Mittuniversitetet och KY-utbildningen kan hyra studentlägenhet hos Härnösandshus.

En kopia på antagningsbesked måste kunna visas upp för att få teckna avtal på studentlägenhet.

Förtur för arbetsinflyttning

Förtur för arbetsinflyttning gäller lediga lägenheter eller uppsagda lägenheter vid ansökningstillfället

Den som ansöker om förtur för arbetsinflyttning ska ha fast anställning eller provanställning i minst sex månader hos ett etablerat företag eller offentlig arbetsgivare i kommunen samt vara skriven i en annan kommun och ha för avsikt att skriva sig i Härnösand.

Förtur gäller även för personer som fått fast anställning i de närliggande kommunerna Kramfors, Timrå, Sundsvall och Örnsköldsvik men väljer att skriva sig i Härnösands kommun

Förtur gäller inte pluslägenheter om inte de specifika kriterierna till pluslägenheter också är uppfyllda. (55 år utan hemmavarande barn)

Interna riktlinjer

Interna och skriftliga riktlinjer för hur det praktiska arbetet med lägenhetsuthyrning ska bedrivas samt detaljerade regler rörande uthyrningsprocessen ska fastställas av Härnösandshus vd.
Fastställd av Härnösandshus styrelse 2017-09-19