Fjärrvärmeavstängning Utmarksstigen och Skogsstigen 30 augusti

Tisdag 30 augusti kl 8 - 16 kommer Hemab att stänga av fjärrvärmen för ett flertal fastigheter på grund av underhållsarbete.
Av Härnösandshus fastigheter berörs de på Utmarksstigen och Skogsstigen.

För mer info, se Hemabs hemsidalänk till annan webbplats